Tổng lượt truy cập: 360100
Đang truy cập: 7
Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tư vấn Giáo dục trong nhà trường
Theo: Trường THCS Thới Lai - Cập nhật ngày: 28/12/2011 - 08:46:13

 

            PHÒNG GIÁO DỤC THỚI LAI        
       TRƯỜNG THCS TT.THỚI LAI  

 

Số: 01/ QC-BGH-TTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Thới Lai, ngày  15  tháng 9  năm 2010

 

 

 

QUY CHẾ


Tổ chức và hoạt động của tổ tư vấn Giáo dục trong nhà trường

__________________

 

I./- PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:


 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của tổ tư vấn Giáo dục trong nhà trường bao gồm: tổ chức và quản lý; các hoạt động giáo dục; giáo viên - học sinh.
 2. Quy chế này được áp dụng đối với các lớp học trong nhà trường.

 

II./- VỊ TRÍ CỦA TỔ TƯ VẤN:


  Tổ tư vấn là cơ sở giáo dục thường xuyên trong nhà trường dưới sự quản lý, điều hành của BGH nhà trường; đồng thời phải phát huy mạnh mẽ sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm, Hội cha mẹ học sinh để xây dựng và phát triển tổ tư vấn theo cơ chế Nhà trường và cha mẹ học sinh cùng làm.

 

III./- CHỨC NĂNG CỦA TỔ TƯ VẤN:


  Hoạt động của tổ tư vấn Giáo dục trong nhà trường nhằm tạo điều kiện cho học sinh được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, giáo dục kỹ năng sống; được phổ biến những kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống góp phần nâng cao chất lượng học tập của từng học sinh và cả trường; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội qui của Nhà trường đến từng học sinh và giáo viên tiến tới xây dựng một nếp sống văn hóa mới trong trường học theo định hướng “xây dựng một trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

IV./- NHIỆM VỤ CỦA TỔ TƯ VẤN:


 1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng học tập của học sinh trong trường.
 2. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, Hội cha mẹ học sinh hướng dẫn, giúp đỡ học sinh trong việc thực hiện các qui định của Bộ Giáo Dục – Đào tạo đã ban hành; đồng thời giáo dục cho học sinh có ý thức tự giác rèn luyện đạo đức và tự vươn lên trong học tập của từng học sinh và tập thể học sinh dần dần hình thành nhân cách con người, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, lịch sự văn minh trong giao tiếp ứng xử với nhau.
 3. Luôn luôn lắng nghe ý kiến, những tâm tư nguyện vọng của học sinh và giáo viên; đồng thời có biện pháp giải quyết nếu có khó khăn báo cáo kịp thời về BGH có hướng giải quyết kịp thời.
 4. Một số công việc của tổ tư vấn:

  4.1. Hàng ngày:


     - Phối hợp chặt chẽ với Giám thị thường xuyên giám sát các hoạt động của học sinh về tác phong, sử dụng ngôn ngữ trong sáng lành mạnhn trong giao tiếp giữa học sinh với học sinh; giữa học sinh với giáo viên và giữa học sinh với người lớn tuổi… đồng thời phải có nhật ký ghi chép các hoạt động hàng ngày.
     - Báo cáo kịp thời về Hiệu trưởng về tinh thần, thái độ học tập, các vi phạm về nhân cách, đạo đức lối sống của học sinh …để có biện pháp răn đe, giáo dục.


 4.2 Hàng tuần:

     - Tổng hợp báo cáo cho Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nội qui, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật của học sinh trong tuần.
     - Thông báo đến giáo viên chủ nhiệm và Hội cha, mẹ, gia đình học sinh các vấn đề liên quan của học sinh để giáo viên chủ nhiệm đủ tư liệu sinh hoạt lớp cuối tuần có biện pháp răn đe, giáo dục.

 

V./- QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TỔ TƯ VẤN:


  1. Quyền hạn và chế độ làm việc:


   a. Giáo viên đuợc cử làm công tác tư vấn giáo dục được hưởng mọi quyền lợi và chế độ đãi ngộ theo quy định.
   b. Được cung cấp tài liệu, điều kiện và phương tiện để thi hành nhiệm vụ.
   c. Được quyền giáo dục học sinh vi phạm trong phạm vi quyền hạn Hiệu trưởng cho phép, không được vi phạm đến nhân cách, thân thể học sinh và làm ảnh hưởng đến việc học tập bình thường của học sinh.
   d. Tổ tư vấn làm việc theo chế độ hành chính và được phân công phù hợp với công việc được giao.


  2.Quan hệ và lề lối làm việc:


   Tổ tư vấn giáo dục nhà trường chịu sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Nếu Hiệu trưởng đi vắng thì xin ý kiến giải quyết của đồng chí Phó hiệu trưởng thường trực.
   Cán bộ tư vấn Giáo dục sinh hoạt chuyên môn trong tổ tư vấn Giáo dục của trường và chịu sự điều động phân công công tác của tổ trưởng. Trường cần bố trí nơi làm việc riêng và các phương tiện cần thiết cho tổ tư vấn.
   Mối quan hệ giữa Tổ tư vấn Giáo dục và giáo viên chủ nhiệm là phối hợp. việc quản lý, giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống học sinh do giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước trường, sau khi đã trao đổi thống nhất với tổ tư vấn. Các cuộc xét lên lớp ( hoặc ở lại), hạnh kiểm, khen thưởng, kỷ luật…học sinh phải có cán bộ tư vấn giáo dục tham dự.
   Mối quan hệ giữa tổ tư vấn với giáo viên bộ môn và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường là quan hệ bình đẳng, phối hợp thực hiện các yêu cầu giáo dục chung của nhà trường đối với từng học sinh.
   Tổ tư vấn giáo dục làm việc dựa trên các văn bản pháp lý của Nhà nước ( Bộ, Sở, Phòng giáo dục) và nội qui nhà trường đã đuợc Hội đồng giáo dục thông qua làm cơ sở để giáo dục học sinh,.

 

VI./- CÁC YÊU CẦU VỀ TINH THẦN, THÁI ĐỘ VÀ NGHIỆP VỤ CỦA TỔ TƯ VẤN GIÁO DỤC:


 1. Được đào tạo trong các nhà trường sư phạm hiểu rõ cơ chế tổ chức hoạt động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm công tác tư vấn giáo dục.
 2. Quán triệt quan điểm giáo dục của Nhà trường XHCN. Thương yêu học sinh nhưng phải nghiêm khắc, công bằng trong quan hệ đối xử, tôn trọng nhân cách học sinh. Không dùng hình phạt xúc phạm học sinh.
 3. Hiểu biết tâm sinh lý học sinh, hoàn cảnh gia đình để kết hợp với giáo viên chủ nhiệm giáo dục, chú trọng giáo dục bằng tình cảm, thuyết phục và lòng nhân ái đối với học sinh.
 4. Có uy tín trong đồng nghiệp và học sinh, có nhân phẩm đạo đức tốt, có kinh nghiệm sống đã kinh nghiệm trong giáo dục đạo đức lối sống con người. Làm việc phải có kế hoạch, chủ động, ngăn chặn được những tình huống xấu có thể gây ra hậu quả đáng tiếc. Nhanh nhẹn xử lý kịp thời trước những biểu hiện sai trái về tác phong, đạo đức lối sống học sinh.

 

HIỆU TRƯỞNG

Về trước Gởi email cho bạn bè In ấn
Lượt xem (2200)bình luận (0) Đánh giá bài viết (23)
Tin mới hơn

Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Thới Lai
Điện thoại: 02923.689 369 - 02923. 681 369 - 02923 680 879
E-Mail thcsthitranthoilai@cantho.edu.vn
Website: thcs-ttthoilai-cantho-edu.vn

Thiết kế và phát triển bởi Miền Tây Net